isiXhosa Iingongoma MaximizeMinimize
Iimeko zentlalo
Ithintelwa njani, Ukuzixilonga
Ukonga abagulayo
Funda wazi ngentsholongwane kaGawulayo
isXhosa Lingongoma MaximizeMinimize

Vula intloko yengongoma nganye ukuze kuvelwe ekuthethwa ngako

isiXhosa MaximizeMinimize

Khetha kwezi ngongoma zingasekhohlo ukuze kuvele umxholo